Dodaj firmę do katalogu!

Regulamin Katalogu Firm Kafirm.pl:

Definicje pojęć zawartych w Regulaminie Kafirm.pl

 • Kafirm.pl - witryna internetowa znajdującą się pod adresem http://www.kafirm.pl/
 • Użytkownik - każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Kafirm.pl
 • Przedsiębiorca - podmiot, który zamierza posiadać lub posiada wizytówkę w Kafirm.pl, związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, wraz z danymi identyfikacyjnymi jednoznacznie identyfikującymi tegoż przedsiębiorcę
 • Osoba uprawniona
 • - podmiot mający stosowne upoważnienie Przedsiębiorcy do zgłoszenia wizytówki jego firmy
 • Zgłaszający - Przedsiębiorca lub Osoba uprawniona, który dokonuje zgłoszenia firmy do Katalogu Firm Kafirm.pl.
 • Moderator Kafirm.pl - osoba, która weryfikuje zgłoszenia przesłane przez Użytkowników za pośrednictwem witryny Kafirm.pl
 • Administrator Kafirm.pl - osoba, która zapewnienia prawidłowowe działanie witryny oraz sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem witryny Kafirm.pl, a także jest osobą decyzyjną we wszystkich sprawach dotyczących Kafirm.pl


 • 1. Zasady nadrzędne:
  §1. Moderator Kafirm.pl akceptuje wyłącznie firmowe strony internetowe.
  §2. Utrzymanie wpisu podstawowego w Kafirm.pl zawsze będzie bezpłatne.
  §3. Moderator Kafirm.pl akceptuje wyłącznie jedną stronę internetową na jeden typ działalności firmy. (szczegóły)
  §4. Moderator Kafirm.pl akceptuje zgłoszenia wyłącznie z poprawnie wypełnionymi polami obowiązkowymi.


  2. Weryfikacja zgłoszeń:
  §5. Rozpatrzenie zgłoszenia jest aktualnie całkowicie bezpłatne.
  §6. Moderator Kafirm.pl rozpatruje zgłoszenia w terminie 14 dni, jednakże czas oczekiwania może uleć wydłużeniu z przyczyn losowych.
  §7. Moderator Kafirm.pl ma prawo usunąć zgłoszenie jeśli nie będzie zgodne z niniejszym Regulaminem.

  §8. Moderator Kafirm.pl ma prawo usunąć zgłoszenie w szczególności, gdy:
  1) Podano nieprawidłowe dane identyfikacyjne firmy (m.in. REGON, NIP).
  2) Podmiot nie jest zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  3) Firma posiada wizytówkę w Kafirm.pl. (zobacz §8a)
  4) Podmiot zakończył działalność gospodarczą.
  5) Podano lokalny oddział firmy.
  6) Podano niepoprawny adres strony firmowej.
  7) Zgłoszono niestaranny opis firmy.
  8) Wybrano nieprawidłową podkategorię dla wizytówki.
  9) Witryna internetowa jest jedynie o wybranym produkcie firmy.
  10) Opis firmy jest bez polskich znaków diakrytycznych.
  11) Strona internetowa uczestniczy w programie partnerskim.
  12) Strona internetowa narusza powszechne obyczaje.
  13) Na stronie internetowej znajduje się złośliwe oprogramowanie.
  14) Opis firmy nie jest ściśle o dodawanej firmie.
  15) Firma zawiesiła działalność.
  16) Strona internetowa nie posiada polskiej wersji językowej.
  17) Strona internetowa jest katalogiem firm.
  18) Działalność nie ma charakteru ciągłego.
  19) Strona internetowa jest serwisem ogłoszeniowym. (zobacz §8c)
  20) Witryna internetowa jest blogiem firmy.

  §8a. W przypadku zgłoszenia drugiej wizytówki dla tej samej działalności firmy, Moderator Kafirm.pl ma prawo do usunięcia starszej oraz akceptacji nowszej.
  §8b. Dopuszczamy możliwość zamieszczenia odrębnych wizytówek dla strony firmowej i sklepu internetowego. (szczegóły)
  §8c. Dopuszczamy możliwość akceptacji serwisu ogłoszeniowego jeśli ten serwis jest jedyną lub główną działalnością firmy.
  §9. Moderator Kafirm.pl jest zobowiązany podać przyczynę odrzucenia zgłoszenia.
  §10. Zgłaszający w przypadku nie odnalezienia pasującej podkategorii powinien napisać stosowną adnotację w 'uwagach do moderatora'.
  §11. Moderator Kafirm.pl ma prawo zablokować adres witryny internetowej jeśli zgłaszający nagminnie łamie postanowienia Regulaminu.
  §12. Strona internetowa firmy powinna być ukończona w momencie zgłaszania firmy.
  §13. Strona internetowa firmy powinna funkcjonować prawidłowo w chwili sprawdzania zgłoszenia. Zgłaszający otrzyma stosowne powiadomienie w przypadku nieprawidłowego działania strony internetowej.
  §14. Zgłaszający w przypadku wątpliwości powinien skontaktować się z Moderatorem Kafirm.pl - zobacz e-mail kontaktowy.


  3. Opłaty:
  §15. Kafirm.pl pobiera opłaty wyłącznie za usługi dodatkowe, np. wyróżnienie wizytówki. Wybór jest całkowicie dobrowolny.
  §16. Aktualna oferta Kafirm.pl znajduje się na stronie www.kafirm.pl/grupy/.
  §17. Administrator Kafirm.pl nie zwraca środków pieniężnych za wysłany premium SMS - w całości ani jakiejkolwiek jej części.
  §18. Każdy kolejny SMS nie wydłuża okresu ważności, ale odnawia go na regulaminowy okres 30/50/90 dni (w zależności od wybranej opcji).
  §19. Administrator Kafirm.pl nie wystawia faktur VAT dla wysłanych premium SMS. Jest to usługa telekomunikacyjna, za którą faktury wystawia operator telekomunikacyjny.


  4. Korzystanie z serwisu:
  §20. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z serwisu w sposób społecznie akceptowany.
  §21. Każdy użytkownik ma prawo zamieścić komentarz na temat danej firmy, jednakże powinien być obiektywny oraz zgodny z prawdą.
  §22. Każdy użytkownik w przypadku zauważenia nieprawdziwych informacji powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia, odpowiednio to uprawdopodobniając.
  §23. Administrator ma prawo zablokować użytkownika, który:
  1) Publikuje niecenzuralne bądź nieprawdziwe informacje.
  2) Publikuje treści niezgodne z polskim prawem.
  3) Korzysta w sposób, który wykracza poza ogólne normy korzystania ze stron internetowych, a w szczególności wykonuje zautomatyzowane zapytania.
  4) Próbuje uzyskać podwyższone uprawnienia na serwerze lub w systemie Kafirm.pl.
  5) Dąży do zakłócenia działania sieci informatycznej lub systemu.
  §24. Administrator Kafirm.pl zawiadamia odpowiednie służby o rażących naruszeniach prawa.


  5. Korekta wizytówki:
  §25. Użytkownik w przypadku, gdy chce poprawić dane w wizytówce:
  - jeżeli dodawał zgłoszenie jako niezalogowany - powinien przesłać prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail podany tutaj
  - jeżeli dodawał zgłoszenie jako zalogowany - powinien skorzystać z opcji "edytuj wizytówkę" w panelu użytkownika.


  6. Rezygnacja z wizytówki:
  §26. Rezygnacja następuje w drodze elektronicznego żądania przesłanego na adres e-mail .
     1) Przedsiębiorca może w każdym momencie, bez względu na powód.
     2) Osoby inne niż określona w ust. 1, powinny posiadać stosowne upoważnienie do dokonania tej czynności - chyba, że Przedsiębiorca zaprzestał działalności gospodarczej bądź strona internetowa firmy nie funkcjonuje prawidłowo.
  §26b. Żądanie o którym mowa w §26, realizowane jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
  §27. Środki pieniężne za niewykorzystany okres wyróżnienia (premium) nie są zwracane.


  7. Wykreślenie z Kafirm.pl:
  §28. Moderator Kafirm.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia wizytówki jeśli:
  1. firma zakończy lub zawiesi swoją działalność,
  2. strona firmowa będzie niedostępna dłużej niż tydzień.


  8. Administrator danych
  §29. Administratorem Kafirm.pl jest osoba prywatna.
  §30. Administrator Kafirm.pl zobowiązuje się do zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania serwisu oraz bezpieczeństwa zgromadzonych danych.
  §31. Kafirm.pl nie udostępnia zgromadzonych adresów e-mail jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym.


  9. Postanowienia końcowe:
  §32. Regulamin obowiązuje każdego użytkownika Kafirm.pl.
  §33. Regulamin obowiązuje od dnia 14 lipca 2010 roku.
  §34. Administrator zastrzega sobie prawo korekty Regulaminu w dowolnym momencie, jednakże zmiany nie mogą pogarszać sytuacji prawnej użytkownika, w szczególności nie mogą być wprowadzone opłaty za utrzymanie wizytówki w Kafirm.pl.

  Ostatnia aktualizacja regulaminu: 30 września 2017r.


  Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin serwisu Kafirm.pl.

  Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

  Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie).