Dodaj firmę do katalogu!

Nota prawna - Kafirm.pl

Definicje:

 • Kafirm.pl - (sensu largo) oznacza Administratora, Redakcję, a także stronę internetową http://www.kafirm.pl/
 • Osoba uprawniona - właściciel firmy, wspólnik spółki, organ spółki lub organ innej osoby prawnej - a także inne osoby mające stosowne umocowanie • Treść oraz grafika serwisu internetowego www.Kafirm.pl jest chroniona przez prawo autorskie, które jest uregulowane ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

 • Zawartość witryny www.Kafirm.pl może być wykorzystywana wyłącznie w celach niekomercyjnych (dla użytku osobistego).
  Zabrania się tym samym korzystania z niniejszego serwisu w celach komercyjnych, a w szczególności w celu pozyskania danych użytkowników na potrzeby marketingowe.
 • Nazwy handlowe, opisy, dane oraz loga firm są własnością tychże firm. Osoba uprawniona może w każdej chwili zażądać usunięcia wizytówki własnej firmy poprzez wysłanie żądania na adres e-mail podany tutaj.

 • Wszelkie treści prezentowane w Katalogu Firm Kafirm.pl mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są ofertami w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny)
 • Kafirm.pl nie bierze odpowiedzialności za zdeaktualizowane, nieprawdziwe bądź wprowadzące w błąd treści, jednakże dopełnia wszelkich starań aby takie treści nie były prezentowane.
 • Kafirm.pl nie bierze jakiegokolwiek udziału w kontakcie, a także kolejnych etapach pomiędzy konsumentem (użytkownikiem Kafirm.pl) a przedsiębiorcą/spółką (właścicielem wizytówki w Kafirm.pl).
  Jedyną rolą Kafirm.pl jest prezentowanie wizytówek tychże firm.

 • Komentarze zamieszczane przez Użytkowników są własnością tychże Użytkowników. Kafirm.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, jednakże dopełnia wszelkich starań aby publikowane komentarze były zgodne z prawdą. Osoba uprawniona może zażądać usunięcia nieprawdziwej opinii za pomocą funkcji "raport", znajdującej się przy tym komentarzu.

 • Kafirm.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty oraz utracone korzyści wynikające z korzystania z serwisu www.Kafirm.pl.
 • Kafirm.pl zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostępności serwisu wskutek przerw technicznych, przerw konserwacyjnych, a także innych zdarzeń niezależnych od Kafirm.pl.


 • Dane przedsiębiorców nie podlegają ochronie (wyrok NSA II SA 3389/01) w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w związku z tym dane zgromadzone w Kafirm.pl nie podlegają obowiązkowi rejestracji w myśl tejże ustawy, jednakże Administrator Kafirm.pl dopełnia wszelkich starań, aby zgromadzone dane były bezpieczne.

  Zabrania się kopiowania niniejszej 'noty prawnej' z wyjątkiem sytuacji dotyczących bezpośrednio Kafirm.pl.
  Polityka plików cookies znajduje się pod adresem www.kafirm.pl/polityka-plikow-cookies/.
  Wszystkie pozostałe kwestie są uregulowane w Regulaminie Kafirm.pl, który znajduje się pod adresem www.kafirm.pl/regulamin/.
  W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o wiadomość na adres e-mail podany tutaj.